วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2551

พิธีโปรดเกล้าแต่งเป็นผู้พิพากษาสมทบปี 2548 ณ.ศาลจังหวัดนครนายก

ภาพหมู่ผู้พิพากษาจังหวัดและผู้พิพากษาสมทบ ราชการยุติธรรม ศาลจังหวัดนครนายก

                                         ภาพถ่ายคู่กับหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก

                            ภาพผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนครนายก ถ่ายคู่กับท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

หัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก และประธานผู้พิพากษาสมทบ
                  บุตรและภรรยา ครอบครัว"รวีภัคพงศ์" กับการทำงานศาลเยาวชนและครอบครัว
                                ภาพได้การโปรดเกล้าเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนครนายก
                            มอบหนังสือโปรดเกล้าจาก...อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2


พิธีโปรดเกล้าผู้พิพากษาสมทบปี 2548
ณ.ศาลจังหวัดนครนายก

ผู้พิพากษาสมทบ
ปฏิญาณตนก่อนรับตำแหน่ง
ณ.ศาลจังหวัดนครนายก


ตัวอย่าง
Read News : โปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบ
ของศาลและจะได้มีพิธีปฎิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เนื่องจากผู้พิพากษาสมทบทั้ง 39 คน มีทั้งผู้พิพากษาสมทบที่เคยดำรงตำแหน่งแล้ว ...www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=12876&lyo=1 - 27k -

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. 2523 : ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ
poem poetry thai baanjomyut picture story freeemail ecard webboard.www.baanjomyut.com/library/law/72.html - 7k -

ยันระบบคัดผู้พิพากษาสมทบแน่นปึ้ก

http://news.sanook.com/crime/crime_169917.php

ไม่มีความคิดเห็น: